Trang chủ » Tải về » Phần mềm hhmaps

hhmaps2019_setup
hhmaps2019_setup
***Phiên bản cập nhật V10.20.25.5262, ngày 05/01/2021
+ Fix lỗi vẽ trắc ngang khi chọn thêm tim phân kỳ
+ Fix lỗi chuyển tọa độ bản vẽ file lớn
+ Fix lỗi tính xuất trắc ngang từ bình đồ
+ Fix lỗi tính chuyển hệ tọa độ VN2000 -> UTM trước 1975
+ Thêm vẽ sơ họa mốc từ bình đồ
+ Fix lỗi một số ứng dụng
+ Fix lỗi giao diện máy tính độ phân giải cao

***Phiên bản cập nhật V10.20.23.5222, ngày 04/11/2020
+ Thêm vẽ mặt cắt dọc theo đường polyline
+ Fix lỗi bình sai lưới mặt bằng, mạng lưới rời rạc (không liên kết)
+ Fix lỗi rải điểm (dạng text), không rải hết dữ liệu. Đặt font text;
+ Fix lỗi Copy dán trắc ngang không nhận
+ Fix lỗi biên tập Bình sai GPS Compass solotion
 
***Phiên bản cập nhật V10.20.22.5218, ngày 01/10/2020

+ Tạo sổ đo thủy chuẩn: chênh cao từng trạm đo ngẫu nhiên (lệch nhau ngẫu nhiên chênh nhau nhiều hơn có cả ngược dấu)
+ Tọa độ điểm mia: Fix lỗi thể hiện cạnh khi chọn kiểu dữ liệu (PT, HA, HD, Desp) nhưng thể hiện là cạnh nghiêng

***Phiên bản cập nhật V10.20.20.5211, ngày 28/08/2020

+ Tạo khung, chia mảnh tách từng khung -> dễ biên tập
+ Fix lỗi tính chuyển tọa độ bản vẽ HN72 -> VN2000
+ Tính tọa độ bản vẽ, tính chuyển bản vẽ sang KML/KMZ sửa giao diện, bổ sung tính năng tọa độ phẳng chưa biết
  và lấy điểm song trùng địa vật trên bản vẽ và điểm địa vật trên Google Earth
+ Tính tọa độ phẳng bản vẽ thêm lấy điểm song trùng ở hai bản vẽ.
+ Sửa giao diện Biên tập 7 bảng từ tọa độ X Y H (có thể thu nhỏ form).
+ Tạo khung bản đồ chuẩn và bản đồ địa chính thêm lấy góc vùng tạo khung (thay vì mặc định, một số điểm ngoài vùng sẽ lỗi) 
+ Trắc dọc, trắc ngang: thêm mở tệp *VMC
+ Fix tính chuyển tọa độ điểm: Load KML/GPX
+ Bình sai mặt bằng:
  - Chuẩn đoán trị đo góc, cạnh sai khi nhập các vòng khép trùng nhau có sai số lớn;
  - Fix một số lỗi.
+ Bình sai độ cao:
  - Chuẩn đoán trị đo chênh cao sai khi nhập các vòng khép trùng nhau có sai số lớn;   
+ Htrans 64 bit:
  - Fix lỗi font TCVN3, VNI sang unicode;
 

***Phiên bản cập nhật V10.19.18.5186, ngày 19/06/2020
+ Bình sai mặt bằng:
  - Chuẩn đoán trị đo góc, cạnh sai khi nhập các vòng khép trùng nhau có sai số lớn;
  - Fix một số lỗi.
+ Bình sai độ cao:
  - Chuẩn đoán trị đo chênh cao sai khi nhập các vòng khép trùng nhau có sai số lớn;   
+Thêm phần chuyển bản vẽ Htrans 64 bit:
  - Chuyển bản vẽ sang KMZ/KML, GPX và ngược lại nhập từ KMZ/KML và GPX sang DWG;
  - Chuyển hệ tọa độ bản vẽ (Cùng hệ tọa độ, Giữa các hệ: VN2000, HN72, WGS-84, UTM trước 1975, Hệ công trình, giữa hệ tọa độ phẳng bất kỳ theo các điểm song trùng);
  - Ưu điểm: ít lỗi, đầy đủ HATCH, đọc được font UNICODE, đọc file DWG từ version 2013 về trước và tất cả version file DXF; đọc file dung lượng lớn hơn; Chuyển đổi  font TCVN3, VNI sang unicode đầy đủ; Tốc độ xử lý nhanh hơn
 
***Phiên bản cập nhật V10.19.17.5176, ngày 27/04/2020
+ Thêm tạo bề mặt đường 3D, PolyLine 3D (không cắt qua);
+  Fix lỗi Replace font chuyển DWG/DXF -> KML/KMZ
+ Thêm phần chọn tắt bật Khung bản đồ
+ Fix lỗi mở file trắc dọc trắc ngang một số trường hợp không báo lỗi
+ Fix lỗi bình sai mặt bằng tại điểm gốc không đo góc nối  

***Phiên bản cập nhật V10.19.16.5161, ngày 24/04/2020
 + Fix mở và ghi số liệu trắc dọc trắc ngang NOVA;
 + Fix chuyển các điểm tọa độ nằm nhiều múi chiếu;
 + Fix lỗi giao diện màu đen, có vệt trắng;
 + Fix lỗi bề mặt
 + Thêm sửa bề mặt: lật cạnh 
 + Fix lỗi giao diện màu đen, có vệt trắng;
 + Fix lỗi Hatch DXF, DWG
 
***Phiên bản cập nhật V10.19.14.5143, ngày 14/02/2020
 + Fix lỗi tạo tính ngược bình sai
 + Thêm báo lỗi trắc ngang khoảng cách âm
 + Fix lỗi sai số khép tương đối tuyến khi sai số vượt quy phạm
 + Fix lỗi nhập số liệu đo chi tiết nhập thủ công
 + Fix lỗi mở tệp máy toàn đạc điện tử Leica GSI
 
***Phiên bản cập nhật V10.19.14.5145, ngày 14/02/2020
 + Fix lỗi tạo tính ngược bình sai
 +Thêm báo lỗi trắc ngang khoảng cách âm
 + Fix lỗi sai số khép tương đối tuyến khi sai số vượt quy phạm
 + Fix lỗi nhập số liệu đo chi tiết nhập thủ công
 
***Phiên bản cập nhật V10.19.12.5135, ngày 26/12/2019
 + Fix lỗi chuyển bản vẽ các block độ cao gấp đôi
 + Fix lỗi nội suy trắc ngang theo dữ liệu điểm;

***Phiên bản cập nhật V10.19.12.5132, ngày 07/12/2019
 +  Mô hình TIN, vẽ đồng mức: Nhận nhiều đường bao, và lỗ thủng;
 +  Vẽ trắc dọc trắc ngang: dàn các text không bị đè lên nhau khi điểm đo quá dày;
 + 
 Fix lỗi vẽ biểu đồ lún, khi dòng chu kỳ bị trống;
 +  Fix lỗi tính ngược bình sai mặt bằng, chọn cải chính ellip;
 +  Fix một số ứng dụng khác.
 
***Phiên bản cập nhật V10.19.11.5121, ngày 08/11/2019
 +  Fix lỗi không chạy xuất số liệu trắc dọc trắc ngang từ bản vẽ các mặt cắt dọc, cắt ngang;
 +  Fix lỗi định dạng file nội suy thêm điểm đo trắc ngang (*_NS.dcfx);
 + Thêm lưu lại file NTD nội suy thêm điểm (*_NS.ntd).

***Phiên bản cập nhật V10.19.11.5112, ngày 07/11/2019
+ Thêm biên tập bình sai GPS bảy bảng: Pro South.
+ Thêm kéo thả file báo cáo (*.TXT) Pro South.

***Phiên bản cập nhật V10.19.10.5109, ngày 30/10/2019
+ Fix lỗi biên tập GPS bảy bảng: báo cao sai số khép lớn (sai số khép fs gắn thêm 1/.. "Tiêu chuẩn kiểm tra lưới -> chọn Lưới địa chính");

***Phiên bản cập nhật V10.19.10.5107, ngày 22/10/2019
 + Thêm phần kiểm tra nhập đồ hình trong biên tập 7 bảng từ X Y H;
 + Fix lỗi font (chữ ì lỗi) phần mở file *.RTF;
 + Thêm mở dạng file *.DOCX;
 + Đăng ký lưu thêm các ổ khác không chứa windows, cài lại không cần đăng ký lại;

 + Chỉnh sửa giao diện GoogleMaps;
 + Chạy phân bản quyền: Dùng full, Các ứng dụng bản vẽ (tính chuyển), Bình sai và tính ngược, Ứng dụng trắc dọc trắc ngang;
 + Fix lỗi tính ngược độ bình sai độ cao, các điểm gốc độ cao trùng nhau.

***Phiên bản cập nhật V10.19.10.5100, ngày 04/10/2019
+ Thêm hàm thay Text ký tự đặc biệt bản vẽ CAD khi chuyển sang KML/KMZ (google earth đọc lỗi cú pháp).
+  Fix lỗi nhập số liệu trắc dọc, trắc ngang.
+ Thêm nhập bề dày mặt đường vẽ mặt đường cũ trên mặt cắt ngang.

***Phiên bản cập nhật V10.19.9.5098, ngày 27/09/2019
+ Thay vẽ trắc dọc trắc ngang từ bản vẽ: Dữ liệu từ điểm 
+ Fix lỗi tính ngược bình sai mặt bằng
+ Thêm kích đúp chuột vào các file dữ liệu, mở dữ liệu đúng định dạng đồng thời chạy phần mềm (phiên bản trước chỉ chạy phần mềm không mở dữ liệu);
+ Chạy phần mềm cùng lúc nhiều lần (phiên bản trước chỉ chạy 01 lần đầu tiên);
+ Thêm chức năng kéo thả file dữ liệu và mở đúng định dạng;
+ Thêm chức năng vẽ trắc dọc ở chế độ xếp khung, khống chế chiều cao trắc dọc theo chiều cao đặt (trường hợp trắc dọc vượt -> nâng, hạ mức so sánh);
+ Thêm chức năng vẽ trắc ngang đặt thể hiện cả cự ly dồn (Không mặc định, vào Đặt thông số TDTN);
+ Thêm chức năng ấn phím (F9), chuyển DWG/DXF sang KML+ Nút bấm chuyển lên trên;
+ Chuyển bản vẽ DWG và file DXF sang KML/KMZ: thêm chuyển đối tượng ảnh chèn. 
+ Fix lỗi nội suy trắc dọc, trắc ngang từ bản vẽ;
+ Fix lỗi mở DXF không định dạng UNicode (Save DXF đời CAD cũ).
+ Tự động cập nhật phiên bản mới;
+ Thêm tạo file số đo máy toàn đạc điện tử từ file tọa độ (Máy SOKKIA *.SDR, NIKON *.RAW, LEICA *.GSI)
+ Thêm một số chức năng tiện ích khác.
                                                   
                                                            Giao diện mặc định

Thông tin chi tiết
Tên file:
hhmaps2019_setup
Phiên bản:
10.20.25.5262
Tác giả:
Dương Ngọc Hiền (ngochien.tedi@gmail.com)
Website hỗ trợ:
http://hhmaps.vn
Thuộc chủ đề:
Tải về » Phần mềm hhmaps
Gửi lên:
06/09/2019 11:09
Cập nhật:
05/01/2021 12:42
Người gửi:
hhmaps.vn
Thông tin bản quyền:
Dương Ngọc Hiền
Dung lượng:
24.80 MB
Đã xem:
47736
Đã tải về:
76432
Đã thảo luận:
12
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Đăng nhập thành viên

Giới thiệu

Phần mềm ứng dụng khảo sát hhmaps

Phần mềm hhmaps có rất nhiều tính năng rất hữu hiệu trong công tác đo đạc khảo sát địa hình, xử lý hầu hết số liệu cơ bản:+ Bình sai lưới mặt bằng, theo 2 thuật toán phụ thuộc và tự do có đánh giá độ ổn định của mốc cơ sở khi quan trắc chuyển vị công trình.+ Bình sai lưới độ cao, theo 2 thuật toán...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 10425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59614

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18342122

Danh ngôn