Phần mềm hhmaps 2011 bản cập nhật ngày 15-11-2011

Phần mềm hhmaps 2011

Phần mềm hhmaps 2011

Phiên bản cập nhật ngày 15/11/ 2011 có những thay đổi và tính năng mới như:
  +  Cập nhật tất cả các tính năng của phiên bản cuối cùng trước ngày 15/11/2011
  +  Fix toàn bộ các lỗi đã phát hiện của phiên bản cuối cùng trước 15/11/2011
  + Bổ sung biên tập bình sai 7 bảng Trimle Besiness Center 2.50
  + Chỉnh sửa lại biên tập 7 bảng
  + Chuyển định dạng Google Earth kml vào bản vẽ Autocad.
  + Chuyển bản vẽ Autocad sang định dạng Google Earth kml.
  + Mở và ghi định dạng KML trong mục chuyển đổi tọa độ WGS84<-->VN2000

Chuyển Bản vẽ sang định dạng Google Earth kml


Biên tập bảy bảng bình sai GPS Trimble Business Center TBCGhi mở định dạng KML trong phần chuyển đổi tọa độ WGS84 <---> VN2000


http://hhmaps.vn/index.php/vi/download/Phan-mem-hhmaps/hhmaps2011-setup/

http://hhmaps.vn/index.php/vi/download/Phan-mem-hhmaps/hhmaps2011-capnhat/

Tác giả bài viết: Dương Ngọc Hiền