Phần mềm khảo sát hhmaps 2013

Phiên bản 2013 được thiết kế hoàn toàn giao diện mới, có thể lựa chọn giao diện khác nhau. Ngoài các tính năng của phiên bản 2011. Phiên bản này còn thêm nhiều tính năng mới.
          I. Giữ nguyên tất cả các ứng dụng phiên bản hhmaps 2011: Fix một số lỗi.
II. Tính năng mới:
1.  Phần trắc dọc trắc ngang:
- Phần số liệu:
+ Viết lại cách nhập số liệu: tổ chức lại khoa học hơn, trực quan hơn.
- Phần bản vẽ:
+ Vẽ trắc ngang có thể lựa chọn các mặt cắt cần vẽ.
+ Lựa chọn mặt cắt ngang chuyến thành vẽ mặt cắt dọc cống.
+  Đóng cong tròn, cong chuyển tiếp trực tiếp lên bản vẽ.
+ Thêm phần nội suy trắc dọc trắc ngang theo mô hình.
+ Ghi nhãn lý trình tuyến.
+ Rải điểm tim, tên cọc lên tuyến.
+ Chèn bảng các yếu tố đường cong.
+...
2. Phần bình đồ:
- Phần bề mặt:
 + Hoàn chỉnh vẽ đường đồng mức
 + Thêm các lựa chọn dữ liệu tạo mô hình tam giác theo Text, Mtext, Line 3D, Polyline;
 + Thêm phần tính năng sửa chữa bề mặt: Xóa đường, thêm đường, thêm điểm, xóa điểm, sửa điểm, chọn đường bao.
 + Cập nhật độ cao điểm theo bề mặt thay đổi.
 + Thêm điểm theo độ cao bề mặt.
- Nối nhà qua 2, điểm, ba điểm, bốn điểm.
- Tạo LineType Taluy, tường xây, tường rào.
- Vẽ taluy đơn (có thể vẽ Line theo LineType hoặc chọn đường vẽ taluy), vẽ taluy kép
- Thêm nhiều các chức năng khác về đổi giữa các loại điểm, Text.
- Xuất bản vẽ sang định dạng KMZ, mở định dạng KMZ
3. Phần chuyển đổi tọa độ:
- Thêm chuyển đổi hệ tọa độ UTM (cũ).
4. Phần biên tập GPS (bố trí một trang riêng):
- Thêm biên tập bình sai GPS TTC.
- Thêm biên tập bình sai GPS Compass.
- Thêm vẽ lưới.
5. Phần Google Maps:
- Xuất và nhập, đường Polyline định dạng KML.
- Hiện thị tọa độ trỏ chuột theo hệ tọa độ chọn.
- Đo khoảng cách.
- Tìm đường đi (có giải thích)
6. Một số tính năng khác:
....
III. Các hình ảnh về giao diện:


Giao diện Word 2013 White
Giao diện TopazGiao diện Word 2010Giao diện Excel Light GrayGiao diện MAC_OS2Giao diện nhập trắc dọc trắc ngang thay đổi.Giao diện bình đồ thêm các tính năngGiao diện soạn thảo bố trí hợp lý lại

 

Tác giả bài viết: Dương Ngọc Hiền